Google + ứng dụng iPhone đang Hot nhất kể từ khi ra mắt trong tuần này, nhưng những gì về iPad và iPod touch? Hiện tại, Google Thêm vào ứng dụng chỉ hoạt động trên iPhone 3G, 3GS, và 4 chạy iOS iPhone 4.0 hoặc mới hơn, nhưng một Redmond Pie đã tìm thấy một cách giải quyết dễ dàng để cài đặt các ứng dụng phổ biến trên các thiết bị khác của Apple .
Cách cài đặt Google +  ứng dụng iPhone trên iPad

Hot Để cài đặt Google + ứng dụng trên iPad:
1. Tải về iPhone Configuration Utility trên máy tính của bạn.
2. Mở iPhone Configuration Utility và cài đặt.
3. Mở iTunes.
4. Vào iTunes ứng dụng lưu trữ và tải về Google + ứng dụng cho iPhone.
5. Mở thư mục ứng dụng của bạn và đi đến các tiện ích để xác định vị trí và mở tiện ích cấu hình iPhone.
6. Kết nối iPad của bạn vào máy tính của bạn.
7. Hãy tìm cho các thiết bị trên màn hình iPhone Tiện ích cấu hình và chọn iPad.
8. Tìm Google + Cài đặt nút trên bên phải và cài đặt.


Cách cài đặt Google +  ứng dụng iPhone trên iPad